Vizita de studiu la Universitatea din Huddersfield (HUD), Marea Britanie, organizată în cadrul Proiectului HRLAW

În perioada 9-13 aprilie 2019, un grup de angajaţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au participat la vizita de studiu în cadrul Universităţii din or. Huddersfield (HUD), Marea Britanie, organizată în contextul Proiectului „Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” (HRLAW), implementat în cadrul Programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior”.
Pe lângă Academie, participanţi la proiect sunt partenerii din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educaţiei al RM şi ONG CRCT Gutta-Club); Ucraina (4 instituţii de învăţământ superior şi 3 structuri non-academice) şi Uniunea Europeană (Universitatea TalTech din Tallinn, Estonia, Universitatea Tehnică din Stockholm, Suedia, Universitatea din Huddersfield, Marea Britanie, Universitatea-Colegiu din Cork, Irlanda, şi Inercia Digital, Spania).
În contextul menţionat, activităţile organizate cu ocazia vizitei de studiu în cadrul Universităţii s-au desfăşurat conform unui program complex oferit de dna Prof. Joan Lu, coordonator al proiectului din partea Marii Britanii. Astfel, conform programului, vizita de studiu a început cu prezentarea experienţei colegilor din HUD, Prof. Stuart Toddington şi Prof. Rebecca Kelly, referitoare la implementarea politicilor în domeniul drepturilor omului prin prisma Universităţii în care activează. Ulterior au urmat mai multe discuţii de interes comun ce rezultă din Proiectul HRLAW cu privire la studenţii admişi la studii, inclusiv doctorale, condiţiile de admitere, subiectele prioritare de cercetare pe segmentul drepturilor omului, exigenţele ce se referă la elaborarea tezelor de doctorat, metodologia de cercetare doctorală, principalele atribuţii şi activităţi ale conducătorului ştiinţific, utilizarea literaturii de specialitate, identificarea lacunelor, avantajelor şi provocărilor etc. De asemenea, s-au discutat etapele şi nivelul de realizare a obiectivelor Proiectului de către ambele instituţii, îndeosebi cele legate de elaborarea şi implementarea în cadrul programelor de masterat şi doctorat a unor curricule şi suporturi de curs axate pe drepturile omului.
Ca rezultat, reprezentanţii Academiei care au participat la această vizită de studiu au preluat mai multe exemple reuşite de la colegii din HUD, îndeosebi fiind vorba despre gestionarea eficientă a proiectelor UE, elaborarea curriculelor şi cursurilor universitare axate pe protecţia drepturilor omului, predarea/învăţarea materiei în domeniul vizat etc. O altă oportunitate a vizitei a constat în preluarea experienţei pozitive a Universităţii din Huddersfield în înfiinţarea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc şi elaborarea Codului de Integritate Academică.
Potrivit planului de activitate din cadrul Proiectului HRLAW, următoarea vizită de studiu urmează să aibă loc în Suedia, în luna iunie 2019.