Vizita de studiu a angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în cadrul Proiectului HRLAW în or. Stockholm, Suedia.

PROJECT NUMBER 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
,,EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW FOR UNIVERSITIES OF UKRAINE AND MOLDOVA” (HRLAW)
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS
COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE
HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.
 
 
 
În perioada 11-15 iunie 2019, cu suportul partenerilor de dezvoltare externi (UE), angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în număr de 5 persoane au efectuat vizita de studiu în incinta Institutului Regal Tehnologic (KTH) din or. Stockholm, Suedia.
Evenimentul dat este o acţiune a Proiectului Uniunii Europene intitulat „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova / HRLAW”, nr. de referinţă 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP, parte componentă a programului pentru educaţie, instruire, tineret şi sport Erasmus+ în domeniul consolidării capacităţilor în învăţământul superior.
La nivel naţional, proiectul HRLAW include şi alţi parteneri din Republica Moldova, cum ar fi: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM şi ONG CRCT GUTTA-CLUB.
Activităţile din Stockholm au început cu desfăşurarea unei mese rotunde în incinta Institutului KTH, cu prezentarea discursului de introducere / mesajului de bun venit de către coordonatorul proiectului dl Viktor Kordas, continuând cu abordarea următoarelor subiecte: implementarea instrumentelor şi serviciilor de asistenţă juridică pentru studenţi şi personalul academic; internaționalizarea învăţământului superior, programe internaţionale, codul de conduită şi politicile privind ocuparea forţei de muncă, prezentarea generală a învăţământului superior suedez, politica drepturilor omului, angajarea, conducerea şi managementul, egalitatea de gen, diversitatea şi egalitatea de şanse, mediul şi climatul de lucru, managementul competenţelor, stabilirea salariilor etc.
Totodată, delegaţia Academiei a avut posibilitatea de a avea o întrevedere cu dna Sigbritt Karlsson, Preşedintele Institutului KTH, profesor universitar în tehnologia polimerică. Discuţiile au fost axate pe aspectele cooperării între instituţiile partenere ale Proiectului HRLAW, pe perspectivele şi mecanismele de dezvoltare, schimbul de bune practici şi experienţe. În acest context, partea suedeză şi-a arătat deschiderea şi dorinţa de a coopera cu Academia „Ştefan cel Mare”, subliniind importanţa stabilirii şi dezvoltării bunelor relaţii de colaborare care vor facilita dezvoltarea prosperă a instituţiilor noastre de învăţământ superior.

De la înfiinţarea sa în 1827, KTH a devenit una dintre cele mai importante universităţi tehnice şi de inginerie din Europa, precum şi un centru-cheie al talentului şi inovării intelectuale, este cea mai mare instituţie de cercetare şi învăţământ tehnic din Suedia.
KTH se situează printre primele 100 de universități din lume în noile QS (World University Rankings). Activităţile KTH sunt concentrate în diferite școli/ facultăţi, fiecare dintre ele având anumite departamente, centre de excelenţă şi programe de studii universitare.
Institutul KTH caută mereu noi talente care să se dezvolte în mediul de cercetare şi educaţie orientate, în cele din urmă, să modeleze viitorul universităţii. Reputaţia puternică internaţională de care beneficiază KTH, o prezintă ca o universitate atractivă pentru studenţii străini. Astfel, în anul 2018 KTH a înmatriculat aproximativ 1000 de studenţi la cursuri oferite în limba engleză. La fel de mulţi studenţi străini ajung la KTH în fiecare an şi pentru a studia peste 60 de programe de masterat predate în limba engleză. Unele dintre aceste programe sunt date împreună cu alte instituţii tehnice proeminente. De asemenea, sunt oferite programe comune de masterat finanţate de Erasmus+ sau prin intermediul alianţei Nordic Five Tech.
În acelaşi context, Institutul Regal de Tehnologie oferă posibilitatea de a obţine o diplomă de doctorat într-un mediu dinamic, internaţional de cercetare care oferă facilităţi, cât şi o strânsă colaborare cu companii precum Saab, Ericsson, Scania, ABB, Bombardier. Fiind cea mai mare şi cea mai bine cotată universitate tehnică din Suedia, KTH oferă condiţii excelente pentru cei 2000 de doctoranzi. În cadrul instituţiei este format Consiliul care este unitatea de top executivă ce guvernează activităţile KTH în cele mai multe domenii.
O altă activitate desfăşurată în contextul respectivei vizite a fost participarea reprezentanţilor Academiei la lucrările conferinţei dedicate Proiectului INGDIVS „Creşterea diversităţii de gen”. Proiectul contribuie la creșterea numărului de absolvenţi prin atragerea unei părţi mai largi a societăţii în învățământul superior şi prin reducerea numărului de studenţi care abandonează studiile. Acest proiect este promovat prin prisma unui instrument, numit „ANNA” (detalii: https://www.ingdivsproject.eu).
Urmare celor expuse deducem cu uşurinţă şirul vast de beneficii provenite ca rezultat al efectuării vizitei delegaţiei Academiei „Ştefan cel Mare” în cadrul Institutului Regal Tehnologic (KTH) din or. Stockholm, Suedia, menţionând faptul că potrivit planului de activitate al Proiectului HRLAW următoarea întrunire este preconizată la Chişinău, în luna septembrie 2019.