Vizita de studiu

În contextul colaborării interuniversitare internaţionale, la data 12 aprilie 2016 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc vizita delegaţiei din Suedia în componenţa: dl Richard Hagvarn, expert în domeniul managementul conflictelor din cadrul poliţiei suedeze; dl Michael Jonsson, expert în domeniul reformei ai sectorului securităţii din cadrul ministerului apărării; dna Sara Ruiz, ofiţer responsabil de program şi gender expert, dl Alexei Buzu, gender expert local.
În cadrul vizitei au fost purtate discuţii pe marginea formării profesionale iniţiale şi continuă a tinerei generaţii de ofiţeri de poliţie, promovarea schimburilor de informaţii în domeniul ştiinţelor juridice, materialelor didactice, experienţei academice, mobilităţii personalului didactico – ştiinţific şi studenţesc, în funcţie de necesităţile instituţionale şi standardele europene specifice sistemului Bologna.
În continuare discuţiile s-au axat pe perspectivele de colaborare continuă în vederea schimbului de experienţă la capitolul instruirii universitare a viitorilor şi actualilor angajaţi ai diferitor structuri poliţieneşti. Oaspeţii au adus la cunoştinţă că în prezent Academia Naţională de Poliţie din Stockholm şi alte două universităţi oferă studii medii de specialitate pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor şi capacităţilor ofiţerilor în vederea reducerii criminalităţii, promovării siguranţei, securităţii şi statului de drept. Ca urmare a deciziilor Guvernamentale, începînd cu anul 2018 Academia Naţională de Poliţie din Stockholm va deveni instituţie superioară de învăţămînt.
Consolidarea relaţiilor şi continuarea colaborării cu partea suedeză, în contextul parcursului proeuropean al RM, sunt unele din priorităţile Academiei „Ştefan cel Mare” în procesul de reformare şi modernizare a sistemului poliţienesc.