Vizită de lucru cu reprezentanţii Centrului pentru Control Democratic al Forţelor Armate (DCAF)

La data de 21 februarie 2023, prim-prorector pentru studii şi management al calităţii, Iurie Odagiu, împreună cu reprezentanţii Direcţiei dezvoltare profesională, Direcţiei „CIPAL” şi Direcţiei cooperare internaţională au avut o vizită de întrevedere cu şeful Programului Poliţienesc din cadrul Centrului pentru Control Democratic al Forţelor Armate de la Geneva, Paulo Costa şi şeful Biroului, Petru Ţurcanu, din cadrul Centrului pentru Control Democratic al Forţelor Armate din Chişinău.

Vizita a avut drept scop informarea instituţiei noastre despre lansarea proiectului DCAF cu genericul „Strengthening Security Sector Governance in Moldova” (Consolidarea guvernanței sectorului de securitate în Moldova), care va avea loc în perioada 09-10 martie 2023. Totodată, au fost familiarizaţi cu oportunităţile proiectului şi posibilităţile de integrare în programele de formare ale instituţiei a obiectivelor acestui proiect.

Paulo Costa, a specificat că, obiectivele proiectului se axează pe comunicare internă şi externă, consolidarea integrităţii, competenţe de formare, prevenirea şi combaterea corupţiei în sistemul afacerilor interne, unul dintre pilonii de bază fiind fortificarea comunicării între instituţiile statului şi societatea civilă. Mai mult decât atât, domnia sa şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi suport instituţiei noastre în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue a funcţionarilor publici cu statut special, în conformitate cu rigorile stipulate în foaia de parcurs pentru implementarea măsurilor prioritare în domeniul afacerilor interne, urmare a acordării Republicii Moldova a statutului de ţară candidată la aderarea  la Uniunea Europeană.