Vizita de lucru a delegaţiei din Republica Turcia

La 23 aprilie 2014 Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda vizitei de lucru a delegaţiei din Republica Turcia cu reprezentanţi din cadrul poliţiei naţionale şi Oficiului Programelor TIKA în RM (Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare a Proiectelor). În cadrul întrevederii au avut loc un şir de discuţii pe marginea colaborării bilaterale în domeniul învăţământului poliţienesc superior şi activităţii ştiinţifice de cercetare, în special identificarea şi elaborarea programelor de studii în conformitate cu necesităţile departamentale ale organelor de drept, stabilirea domeniilor de asistenţă, dezvoltarea şi implementarea în comun a proiectelor instituţionale în beneficiul ambelor părţi.
Totodată, a avut loc un schimb de opinii pe marginea colaborării, care se va extinde prin disiminuarea bunelor practici în domeniul juridic şi poliţienesc, soluţionarea problemelor actuale şi de interes comun (rezolvarea situaţiilor de conflict în care sunt implicate minorităţile naţionale, combaterea terorismului, etc), schimbul de studenţi şi profesori în scopul mobilităţii academice precum şi, asimilarea experienţei cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de aplicare a legii.
În rezultatul discuţiilor ce s-au conturat în cadrul întrevederii, partea turcă a ireiterat că susţine cursul actual al Academiei „Ştefan cel Mare” în domeniul instruirii cadrelor de jurişti cu studii superioare pentru organele afacerilor interne, curs pe care este axat şi Academia de poliţie din or. Ankara. În acest context, poliţia naţională din Republica Turcia este cointeresată pe viitor de a instrui viitorii poliţişti conform acordului de colaborare din 19 aprilie 2005. Pe lângă efectuarea şirului de discuţii, delegaţia Republicii Turcia a avut posibilitatea să se familiarizeze cu structura organizatorică, sarcinile şi rezultatele activităţii, procesul de instruire şi activitatea ştiinţifică a Academiei „Ştefan cel Mare”.