Vizita de lucru

La data 21 februarie 2014 în incinta Academiei a avut loc vizita de lucru a reprezentanţilor din cadrul diferitor instituţii de învăţămînt superior din România cum ar fi Academia de Poliţie „A.I. Cuza” din Bucureşti, dl. rector Mihai Bădescu, profesor universitar, chestor de poliţie; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, dna. dr. Ramona Lile, rector, profesor universitar; Universitatea din Piteşti, dl. dr. Ionel Didea, rector, profesor universitar. Întrevederea face parte din cadrul forumului moldo-român „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei” în perioada 20-21 februarie 2014. Au avut loc un şir de discuţii pe marginea colaborării, care se va extinde prin punerea în aplicare a curriculei comune în caz de necesitate, schimbul de bune practici şi cercetare ştiinţifică în domeniul juridic şi poliţienesc, participări reciproce pe probleme actuale şi de interes, schimbul de profesori, studenţi, specialişti, masteranzi, doctoranzi în cadrul unor stagii de pregătire, privind procesul de învăţămînt şi asimilarea experienţei cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de aplicare a legii, elaborarea şi implementarea în comun de proiecte de cercetare ştiinţifică sau instituţionale finanţate cu fonduri europene sau alte pentru dezvoltarea nivelului de pregătire a propriilor instituţii precum şi crearea de modele de bune practici în materia formării profesionale. Totodată dl Mihai Bădescu s-a întălnit cu absolvenţii Academiei de Poliţie „A. I. Cuza”, care activează în Academia „Ştefan cel Mare” din cadrul corpului profesoral-didactic.