Vizita de lucru

Pe data de 4 septembrie 2012 în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare”, în sala de protocol, a avut loc o vizită de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din SUA, statul Tennassee, or.Chattanooga. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de prorectorul pentru instruirea combatantă Ghenadie Chiriţa, colonel de poliţie. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai corpului profesoral-didactic.
Domnul Ghenadie Chiriţa a făcut o prezentare succintă a istoricului şi structurii Academiei, familiarizând participanţii cu procesul şi metodele moderne de predare şi învăţare în contextul tendinţelor de reformare a poliţiei. Prorectorul a mulţumit reprezentanţilor Asociaţiei din SUA pentru suportul material şi tehnic oferit instituţiei, echipamentul de tehnică specială fiind utilizat îndeosebi la orele de criminalistică. La rândul lor, membrii Asociaţiei şi-au exprimat convingerea că parteneriatul poliţienesc moldo-american se va bucura de continuitate, astfel încât vizita de astăzi să nu fie şi ultima.
După un schimb de opinii privind instruirea poliţienească, oaspeţii au vizitat muzeul, capela, sala de sport, tirul şi clasele de studii.