VIZITĂ DE LUCRU

Astăzi, 16 martie 2022, Academia „Ştefan cel Mare” a fost gazda unei întrevederi cu Ambasadorul Todd D. Robinson, Asistentul Secretarului Departamentului de Stat, Secretar adjunct al Biroului Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, însoțit de Brett Rose, Director al  Secției Justiție Penală și Aplicarea Legii, Alexandru Molcean, manager principal de program și Victoria Gortolomei, asistent de program  din cadrul Ambasadei SUA la Chișinău.

Oaspeții s-au familiarizat cu baza materială, modul de desfășurare a formarii inițiale și continue, organizarea internă, sistemul  educaţional în cadrul  instituției, iar discuţiile s-au axat pe susținerea procesului continuu de modernizare instituțională, precum și aspectele legate de dotări care vor spori calitatea instruirii viitorilor funcționari publici  cu statut special.

Rectorul Academiei, dr., conf. Dinu Ostavciuc a accentuat importanța susținerii din partea SUA și a  menționat că asistența acordată Academiei este absolut importantă pentru dezvoltarea instituțională, pentru formarea profesională calitativă a personalului și a mulțumit cordial pentru aportul oferit instituției.

La rândul lor, oaspeţii au dat asigurări ferme de sprijin în continuare, au remarcat deschiderea și dezvoltarea relațiilor de cooperare pe domenii de interes comun.