Vizită de curtoazie a reprezentanților Institutului Diplomatic de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei

Recent, Academia „Ștefan cel Mare” a fost gazda vizitei de curtoazie a reprezentanților Institutului Diplomatic de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei.

Academia „Ștefan cel Mare” a fost reprezentată de prorectorul pentru formare și personal, Iulian Caţ, prorectorul pentru administrare și gestionare proiecte, Nicolai Ranga, precum și de angajații Direcției cooperare internațională.

Ședința s-a deschis prin inițierea reciprocă a părților cu scopurile, obiectivele și activitatea instituțiilor reprezentate.

Totodată, discuțiile s-au axat și pe procesul de internaționalizare instituțională – angajament, pe care Academia „Ștefan cel Mare”, în calitate de instituție de învățământ superior, și l-a asumat odată cu obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

Oaspeții au subliniat deschiderea Bulgariei în oferirea suportului în vederea cooperării pe domeniile de formare a competențelor profesionale ale angajaților sistemului afacerilor interne precum și altor structuri de aplicare a legii ale ambelor părți, care au convenit asupra următoarelor aspecte:

  • participarea delegaților Academiei „Ștefan cel Mare” la următorul Curs de orientare cu privire la politicile comune ale UE în domeniul de securitate și apărare, desfășurat anual în Sofia, Bulgaria în perioada septembrie-octombrie;
  • invitația corpului profesoral-didactic al instituției la cursuri de instruire în domeniul de securitate și apărare în calitate de formatori, desfășurate în cadrul Institutului Diplomatic de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei;
  • instituirea programelor comune de doctorat și dezvoltarea cercetării științifice pe domeniile de interes comun, cu publicarea materialului în revistele acreditate proprii.

Îmbunătățirea calității formării profesionale și a cercetării prin colaborare internațională aduce beneficii instituțiilor de învățământ superior, precum și absolvenților acestora, care dobândesc competențe interculturale valoroase într-o lume tot mai interconectată.