Vizita angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare” la Centrul de reabilitare şi recreare al MAI din or. Vadul lui Vodă

La 14.07.2016 ora 10-00 la Centrul de reabilitare şi recreare al MAI din or. Vadul lui Vodă, în cadrul proiectului „Valori naţionale în educaţia modernă” s-a desfăşurat o prezentare de filme de scurt metraj, organizată de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.
Prezentarea s-a desfăşurat cu prilejul aniversării de 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, conform Hotărîrii Guvernului nr.625 din 20.05.2016 „Cu privire la Programul naţional de acţiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova „Moldova-25””.
Copiilor angajaţilor MAI au fost prezentate două filme cu titlul: „Itinerar istoric” şi „Lecţie de istorie” care acoperă un spectru larg de idei actuale pentru educaţia patriotică modernă a tinerii generaţii. La realizarea acestora au fost folosite materiale din Arhiva naţională şi arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, secvenţe din filmele istorice de epocă, filmări din arhiva Academiei „Ştefan cel Mare” şi reportaje efectuate de agenţii de presă. La fel au fost folosite materialele cercetărilor ştiinţifice ale savanţilor din Republica Moldova şi de peste hotare.
Evenimentul s-a desfăşurat în mod interactiv, copiii au manifestat interes sporit primind răspunsuri la toate întrebările adresate.
Prezentarea are drept scop reconstituirea genezei şi profilului apărătorului neamului nostru precum şi repunerea acestuia în circuitul socio-cultural ca element important al tradiţiilor autohtone, fără denaturarea adevărului istoric, renaşterea tradiţiilor seculare şi sesizarea societăţii în domeniul promovat.