VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ – TOLERANŢĂ ZERO

La data de 06.12.2018, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc conferinţa Ştiinţifico-studenţească cu genericul: „Viaţa fără violenţă: Toleranţă zero”, consacrată companiei internaţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, 25 noiembrie – 10 decembrie 2018.
Această campanie internaţională a fost iniţiată de Women’s Global Leadership (CWGL) în anul 1991.
În cadrul evenimentului organizat de Catedra “Drept Poliţienesc” au participat conducerea Academiei; D-na Seuţa Valentina, asistent social/manager de caz din cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie al victimelor şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane; cadre didactice a le instituţiei şi studenţii Facultăţilor de Drept şi Securitate Civilă şi Publică.
Obiectivele conferinţei ştiinţifico-practice propuse:
– relevarea problemelor ce ţin de violenţa în familie şi propunerea unor soluţii eficiente pentru implementarea cadrului legal existent;
– asigurarea continuităţii nomenclatorului juridic în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie;
– informarea despre efectele negative pe care le are violenţa în familie în prezent, dar şi asupra generaţiilor viitoare;
– mecanismele de soluţionare a cazurilor de violenţă în familie;
– sensibilizarea societăţii despre multiplele forme prin care se manifestă violenţa în familie;
– atribuţiile echipelor multidisciplinare cu competenţe în domeniul de prevenire şi combatere a violenţei în familie şi relevarea importanţei intervenţiei rapide în cazurile de violenţă în familie;
La reuniune au fost examinate subiecte ce ţin de:
1. Jurisprudenţa CEDO;
2. Violenţa în familie ca premiză a apariţiei delicvenţei juvenile;
3. Perspective privind asistenţa şi suportul agresorilor violenţei în familie în vederea resocializării lor;
4. Particularităţile intervenţiei echipelor multidisciplinare în cazurile de violenţă în familie.
5. Prevenirea victimologică a violenţei în familie etc.
Dezbaterile din cadrul forumului s-au focusat pe metodele practice de prevenire şi combatere a fenomenului violenţă în familie.