Valorile naţionale ale sărbătorilor şi obiceiurilor de iarnă: trecut, prezent şi provocări

La data de 07.12.2021 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” a Facultăţii Drept, Securitate civilă şi Ordine publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu implicarea activă a studenţilor în calitatea lor de membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos”, au organizat şi desfăşurat masa rotundă studenţească cu genericul: „Valorile naţionale ale sărbătorilor şi obiceiurilor de iarnă: trecut, prezent şi provocări”.

La masa rotundă cultural-educativă au participat conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, corpul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii Facultăţii Drept, ordine publică şi securitate civilă. Deliberările ştiinţifico-practice ale studenţilor şi participanţilor au pus în evidenţă aportul considerabil al Academiei „Ştefan cel Mare” în promovarea valorilor general-umane şi virtuţilor morale şi naţionale. Totodată, aportul Academiei „Ştefan cel Mare” în instruirea şi educarea viitorilor specialişti în domeniul dreptului a fost indiscutabil apreciat pe parcursul prezentei manifestări.

Scopul întrunirii cultural-ştiinţifice a avut sarcina în promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale legate de sărbătorile de iarnă, aducând tinerii generaţii nu doar o învăţare prin memorare, ci o înţelegere a întregului context a prezentelor sărbători.

Abordarea tematicilor în cadrul mesei rotunde prin prisma trecutului şi prezentului a fost reflectată într-un set de comunicate care pun în evidenţă bogăţia valorilor naţionale reflectate în tradiţii, obiceiuri, cutume.

Nota de originalitate a mesei rotunde a rezultat din conştientizarea valorilor naţionale, tradiţionale în dezvoltarea tinerii generaţii de specialişti din domeniul dreptului.