Următoarea acțiune 3.2.2 a proiectului Twinning

În perioada 6, 8 și 10 iulie 2020 s-au desfășurat ședințele activității 3.2.2. „Sesiune de planificare pentru elaborarea primului plan multianual de gestionare al Academiei MAI” din cadrul proiectului Twinnig „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din Republica Moldova”. Sesiunile de planificare și elaborare a proiectului de gestionare au fost organizate în format on-line cu participarea experților lituanieni și reprezentanții Academiei.
Întrunirile au avut drept obiective analiza dificultăților întâmpinate la identificarea acțiunilor care urmează a fi întreprinse cu recomandarea indicilor strategici pentru programul de dezvoltare strategică al Academiei. Scopul activității s-a soldat în elaborarea misunii, viziunii și a altor valori comune, analiza punctelor forte și a punctelor slabe ale instituției, cu ulterioare consultări privind obiectivele politicii strategice și procedurile de implimentare, monitorizare și control pentru realizarea Planului multianual de gestionare.
Planificarea strategică are menirea de a ajuta Academia „Ștefan cel Mare” să fie mai productivă, mai proactivă, mai mult să inițieze activități moderne de dezvoltare în procesul de studii și managementul strategic de succes pentru sistemul de poliție din Republica Moldova.