Un început de cale spre Lumea Cunoştinţelor!

De 15 ani consecutivi conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” păstrează şi promovează tradiţia de a aduna an de an copiii angajaţilor care păşesc, pentru prima dată, în clasa întâi.

Astfel, astăzi, 26 august 2022, cei 17 copii inteligenţi, cuminţi şi foarte gingaşi au fost felicitaţi cu acest prilej şi, totodată, îndemnaţi să depună multă sârguinţă ca pe viitor să devină succesori demni ai profesiunii nobile de apărători ai neamului şi ai ordinei de drept.

Fiecare copil din cei prezenţi, dar şi cei care nu au participat la eveniment, a primit în dar câte un set de rechizite şcolare precum şi câte o diplomă în semn de încurajare şi perseverenţă.

Colectivul instituţiei adresează sincerele felicitări tuturor copiilor care pornesc anul curent spre noul Univers al Cunoştinţelor!