Trei obiective de la „A” la „Z” date în exploatare

Astăzi în cadrul instituţiei a fost desfăşurat un eveniment care a marcat o finalitate a unor proiecte demarate acum o lună şi jumătate în urmă. Axarea şi focusarea prioritară pe o amplă reformatare logistică şi de infrastructură a entităţii, se produce firesc şi exclusiv în scopul evoluţiei calitative a capacităţii instituţionale de instruire.
În acest sens conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” în comun cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Federaţia Moldovenească de Fotbal şi-au mobilizat eforturile pe dimensiunea dezvoltării bazei tehnico-materiale şi de infrastructură a unicii instituţii de învăţământ superior din cadrul sistemului de interne.
Anume prin consolidarea capacităţilor de colaborare şi cu implicarea efectivului din subordine, a partenerilor de proiect, precum şi a oamenilor de bună credinţă, s-a reuşit debutarea lucrărilor de reconfigurare şi reabilitare a edificiilor, obiectivelor şi teritoriilor blocurilor Academiei.
Datorită randamentului apreciabil de efort al autorilor proiectului şi al echipelor pe care le ghidează, la data de 1 noiembrie 2019 au fost finalizate şi date în exploatare 3 obiective, incontestabil vitale pentru dezvoltarea modului sănătos de viaţă al efectivului variabil şi celui constant.
Astfel, în perioada de referinţă a fost edificat un teren de fotbal în aer liber, construit în limitele standardelor recunoscute, prin utilizarea tehnologiilor moderne şi a materialelor de calitate. La fel, a fost amenajat şi teritoriul adiacent terenului de fotbal cu proiectarea pistei de alergări, reabilitarea parcului şi a căilor de acces. A fost renovată sala sportivă în complex cu două vestiare cu câte un bloc sanitar, fiecare. Totodată a fost reparată şi reconstruită o bucătărie-sufragerie, dotată cu mobilier şi tehnică electrocasnică modernă.
Proiectele finisate la etapă actuală sunt doar o parte din şirul acţiunilor preconizate pentru perioada imediat următoare.
Procesul de dezvoltare instituţională este susţinut şi promovat de către studenţii şi angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” şi va avea continuitate pe diferite domenii.