Training-ul pentru comunicatorii din aparatul central, autorităţile administrative şi instituţiile din subordine MAI

În perioada 19-20 martie 2015, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, în comun cu Direcţia relaţii publice a MAI au organizat şi au desfăşurat training-ul pentru comunicatorii din aparatul central, autorităţile administrative şi instituţiile din subordine MAI (Dispoziţia MAI nr.28/32 din 17.03.2015).
Actualul training, realizat în temeiul Strategiei de comunicare a Sistemului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016, aprobate prin ordinul MAI nr.407 din 31.12.2013, a avut drept scop instruirea ofiţerilor de presă/comunicatorilor în vederea asigurării sporirii calităţii formării profesionale.
Subiecte supuse studiului au fost abordate de Gheorghe CIOBANU – lector-superior la Facultatea Jurnalistică şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, şi Victor MOCANU – directorul Centrului Sociologie şi Psihologie Socială a Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe din Moldova.
Pe parcursul seminarului participanţii au pus în dezbatere o serie de probleme, şi anume: nuanţe şi particularităţi în activitatea ofiţerilor de presă, conlucrarea cu instituţiile de presă, implicarea presei în prevenţia infracţiunilor, abordarea unor probleme de ordin sociologic. De asemenea, instructorii au improvizat unele situaţii de caz prin prisma cărora s-au abordat modalităţi de expunere a subiectelor: imparţialitatea din punct de vedere politic, etnic; prezumţia nevinovăţiei; nuanţe în mediatizarea cazurilor cu implicarea femeilor sau minorilor; difuzarea imaginilor cu cadavre etc.