Training de formare a formatorilor în domeniul egalității de gen

La data de 31 octombrie, conferențiarul universitar al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, Liliana Creangă a participat, în calitate de formator, alături de alte formatoare cu experiență internațională în domeniul femeilor polițiste și al egalității de gen, la o instruire dedicată formării de formatori pe segmentul  integrării dimensiunii de gen în politicile interne, desfășurată în incinta Inspectoratului General al Poliţiei.

Evenimentul a fost un bun prilej de a împărtăși celor 18 angajați din diferite subdiviziuni ale gazdei, bunele practici, subiecte și activități care sunt prevăzute în curricula de studii aplicată în procesul de instruire a angajaților sistemului afacerilor interne, la capitolul integrării dimensiunii de gen.

Scopul instruirii este dezvoltarea culturii organizaționale sensibile la gen.