Tradiţii şi continuitate în operele filosofilor români

La data de 22.11.2018 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale şi socio-umane” a Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu aportul substanţial al studenţilor-membri ai Cercului Ştiinţific Studenţesc „Academos”, au organizat şi desfăşurat conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Tradiţii şi continuitate în operele filosofilor români” consacrată Zilei mondiale a filosofiei.
În scopul reunirii tinerilor cercetători preocupaţi şi dornici de implicare în realizarea acestei misiuni nobile studenţeşti, conferinţa a avut ca obiectiv primordial promovarea şi dezvoltarea muncii de cercetare în domeniul filosofiei cu specializările conexe, precum şi conştientizarea locului tradiţiilor în formarea personalităţii tinerii generaţii.
Unitatea, şi, în acelaşi timp, nota de originalitate a conferinţei a rezultat din poziţia a două elemente esenţiale: pe de o parte, acordarea atenţiei aspectelor clasice pe care le implică studiul ştiinţelor socio-umane, iar pe de altă parte, din argumentele filosofice relevante privitor la perspectiva modernă, europeană şi internaţională.
Continuarea cercetărilor în domeniul filosofiei în concordanţă cu noile politici europene încurajează abordările originale, transdisciplinare ale tematicii în cauză.
Tineretul studios a prezentat lucrări de o veritabilă valoare ştiinţifică, demne de atenţie, completate cu date noi şi modele explicative actuale.