Tentative sistematice de denigrare…

În ultimele luni s-au observat încercări sistematice de denigrare al nivelului de profesionalism al corpului didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” din partea unor factori de decizie ai MAI, atât pe segmentul comunicării interne, cît şi prin mijloace mass-media, exprimate prin afirmaţii şi concluzii ce nu corespund realităţii or bazate pe informaţii interpretate eronat.
Academia „Ştefan cel Mare” le califică drept încercări de a ştirbi din imaginea instituţiei, formată în societate pe parcursul existenţei sale şi cere dezminţirea acestora, conform procedurilor legale.