Susţinerea la Catedră a tezei de doctor în drept „CARACTERISTICA JURIDICO-PENALĂ ŞI CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE”

Violenţa în familie este un fenomen social negativ, cu repercursiuni grave ce afectează toate domeniile relaţiilor sociale existente cu care se confruntă întreaga societate contemporană.
În Republica Moldova, violența în familie, ca preocupare a specialiștilor din diferite domenii, a politicienilor, mass mediei și publicului larg, s-a impus în perioada 2004-2005, iar acest lucru s-a petrecut în bună parte datorită presiunilor externe, nevoii de aliniere la spiritul și standardele europene și internaționale și, mai ales, în dimensiunea ei de protecție și ajutor acordat victimei, fie ea copil sau femeie.
Violența în familie capătă, în anumite contexte culturale, dimensiunile unei probleme sociale a cărei gestionare presupune cunoașterea cauzelor profunde și nu doar a celor aparente.
În acest context, la data de 29.12.2016, orele 14.00, în incinta Catedrei „Ştiinţe penale” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a avut loc susţinerea prealabilă a tezei de doctor în drept cu tema „CARACTERISTICA JURIDICO-PENALĂ ŞI CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE”, elaborată de IONAŞCU Vitalie, doctorand, lector universitar la Catedra „Drept poliţienesc”.
Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific CARP Simion, conferenţiar universitar, doctor în drept, rector (comandant) al Academiei „Ştefan cel Mare”.
Elaborarea tezei a fost dictată de necesitatea de a crea un instrument adecvat pentru organele de drept în activitatea lor de prevenire, combatere și soluționare a cazurilor de violență în familie în corespundere cu Programul de dezvoltare strategică a poliției, fapt ce constituie un pas important pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței în privința femeilor și a violenței în familie semnată la 11 mai 2011, la Istanbul.
Dimensiunea novatorie a tezei este marcată prin faptul că reprezintă una din cercetările exemplare, de asemenea calibru, în Republica Moldova, în care sunt cercetate în complexitate problemele juridico-penale și cele criminologice privind infracțiunile de violență în familie prevăzute la art. 201(1) CP RM, în noua sa redacție.
În teză sunt relevate aspectele care au fost cercetate doar tangențial sau care au fost chiar neglijate în doctrină, ceea ce a permis reliefarea tezelor și conceptelor ce reprezintă fundamentul definitoriu al studiului sub aspect juridico-penal și criminologic al infracțiunii de violență în familie.