Sunt robul credincios al iubirii pentru ţară…

Cu prilejul aniversării a 82 de ani de la naşterea Marelui Poet Grigore Vieru la Catedra Limbi Moderne s-au desfăşurat ore de clasă despre viaţa şi activitatea poetului neamului românesc cu genericul „Sunt robul credincios al iubirii pentru ţară”. Studenţii au recitat din poezia lui Grigore Vieru şi au interpretat mesajul în limba franceză şi engleză.
Cu toate că prin clepsidra vremii s-au scurs deja mai mulţi ani de la trecerea la Domnul a Marelui Poet, nimeni nu doreşte să vorbească despre Măria Sa la trecut. Vorbele simple, dar pline de sens, curajul şi iubirea pe care o avea faţă de Mamă, Plai, Ţară, Univers ne fac să îndrăgim poezia sa nemuritoare. Poetul a fost un mare aristocrat, un înger al graiului nostru, o lacrimă a Patriei şi va rămâne pentru veci o comoară a neamului nostru.
Opera sa o îngână toţi de la mic la mare, şi la bine şi la greu. E de datoria noastră să ducem mai departe ceea ce am primit moştenire şi să îndemnăm tânăra generaţie să o cunoască şi să o valorifice.