Succese în noul an universitar!

Noul an universitar are o însemnătate deosebită pentru fiecare dintre noi. Această zi aduce multe emoţii, bucurii, speranţe, aşteptări măreţe şi obiective propuse. Este şi o dublă provocare pentru toţi cei care păşesc pentru prima dată în mediul universitar.
Cu ocazia „Zilei Cunoştinţelor” conducerea şi colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” urează tuturor studenţilor un an universitar reuşit care să-i îmbogăţească spiritual şi să le deschidă noi orizonturi în lumea cunoştinţelor, iar întregului mediu academic le doreşte vigoare, realizări profesionale şi studenţi sârguincioşi.
Totodată, la 01 septembrie curent instituţia consemnează aniversarea a 30 de ani de la fondare. Cu acest prilej, anul universitar 2020-2021 este declarat în cadrul Academiei – „An aniversar”.
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne este un centru comun de instruire, științific și cultural, cu bogate tradiții universitare și cu un adevărat spirit educațional. Fiind o instituție modernă, a dobândit în cei 30 de ani de existență, prin perseverență și rigurozitate, un renume în plan național și internațional.