1. Igor SOROCEANU, Şef Serviciu, inspector superior (e-mail igor.soroceanu@mai.gov.md)

Serviciul planificare, analiză şi monitorizare este o unitate structurală a Direcţiei management operaţional investită cu următoarele atribuţii:

  1. elaborează, remite şi solicită de la subdiviziunile structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI:

a) materiale pentru întocmirea programelor de dezvoltare strategică şi planurilor de activitate ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi Ministerului Afacerilor Interne;

b) note informative generalizate pe compartimentele de activitate;

c) materiale generalizate pentru organele ierarhic superioare despre activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la compartimentele de bază precum şi la compartimentul ce ţine de  menţinerea ordinii publice.

  • elaborează în comun cu subdiviziunile structurale ale  Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI Programul de dezvoltare strategică şi planurile de activitate, precum monitorizează şi evaluează îndeplinirea acestora;
  • de comun cu Secţia documentare exercită controlul privind rezultatele executării de către subdiviziunile structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare, în special a decretelor Preşedintelui ţării, hotărârilor Parlamentului şi Guvernului, cerinţelor   ordinelor, regulamentelor, dispoziţiilor şi altor acte normative, documentelor de politici cu generalizarea şi raportarea rezultatelor conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi Ministerului Afacerilor Interne după caz;
  • întocmirea rapoartelor de monitorizare şi evaluare privind implementarea documentelor de politici la nivelul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în baza informaţiei prezentate de subdiviziunile structurale ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
  • elaborează în baza documentelor de politici naţionale şi sectoriale, Programul de dezvoltare educaţională şi instituţională al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi Planul de acţiuni pentru implementarea acestuia;
  • elaborează şi prezintă conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI analize şi informaţii pe subiectele de competenţă;
  • asigură procedura de organizare, autoevaluare şi raportare a sistemului intern managerial şi emite declaraţii de răspundere managerială conform prevederilor actelor normative în vigoare;
  • asigură implementarea standardelor naţionale de control intern managerial.