Studiu monografic „Temeiurile şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii”

Prin prezentul anunţ, aducem la cunoştinţa publicului că, recent în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost elaborat studiul monografic „Temeiurile şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii”, semnat de către autorii Marian Gherman, Eugeniu Blîndu, Ilie Botnari (Chişinău 2023, 192p. ISBN 978-99-75-135-70-2.

Actualul studiu monografic reprezintă o cercetare bazată, în mod proporţional, pe examinarea multiplelor subiecte controversate ce ţin de legalitatea, temeinicia şi condiţiile de efectuare a măsurilor speciale de investigaţii. Valoarea aplicativă a  prezentei lucrări reiese din formularea unor propuneri de modificare a legii ferende care, după părerea autorilor, ar îmbunătăţi cadrul legal naţional în domeniu, dar ar şi eficientiza activitatea subdiviziunilor specializate în lupta cu criminalitatea. Pe lângă analiza aprofundată a conceptului de reglementare a măsurilor speciale de investigaţii ca parte componentă a activităţii speciale de investigaţii, autorii vin şi cu unele idei progresiste în vederea elaborării unei noi legi speciale, iar în variantă ideală, a unui Cod cu privire la procedura specială de investigaţii.

Studiul monografic este destinat funcţionarilor a căror activitate ţine de efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, dar şi utilizarea rezultatelor acestora, mediul academic (profesori, studenţi, masteranzi, doctoranzi), cercetărilor ştiinţifici în domeniu