Studii la distanţă pentru funcţionarii publici

În cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” continuă procesul de instruire la distanţă pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI la cursurile de formare profesională iniţială şi formare profesională managerială.
Sesiunile de instruire sunt axate pe două dimensiuni care includ pregătirea iniţială a ofiţerilor debutanţi delegaţi în perioada 06.07. 2020 -14.08.2020 şi grupa de formare profesională managerială Nivelul I de bază delegaţi în perioada 29.06.2020-24.07.2020. Cursurile au debutat cu o conferinţă on-line unde au fost stabilite şi prezentate obiectivele, forma de instruire şi sarcinile audienţilor. Programele de formare au drept scop dezvoltrea și consolidarea abilităților profesionale conform standardelor educaționale moderne.
Procesul de predare este asigurat de către formatorii Departamentului Formare Continuă și Managerială, precum şi cadrele didactice ale Academiei. Cursurile vor fi asistate de Serviciul tehnologii informaţionale care va realiza conexiunea la distanţă prin intermediul platformei educaţionale elearning.academy.police.md a Academiei „Ștefan cel Mare”.
Menţionăm că procesul de instruire la distanţă urmează a fi practicat şi în continuare prin aplicarea cursurilor digitale interactive cu utilizarea metodelor inovaţionale de predare şi evaluare.