Spre o colaborare durabilă cu universul copiilor talentaţi

La 15 septembrie curent Academia „Ştefan cel Mare” a iniţiat un parteneriat durabil cu universul copiilor talentaţi încheind, în acest sens, un acord de colaborare cu Centrul de Creaţie a Copiilor „Floarea Soarelui” s. Centru, mun. Chişinău – o instituţie publică de învăţământ extraşcolar care oferă servicii educaţionale, gratuite copiilor şi tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 21 de ani.

Scopul acordului s-a focusat pe mai multe obiective în domeniile de interes comun şi în funcţie de imperativitatea activităţilor propuse, printre care:

– schimbul de experienţă, instruirea şi ghidarea tinerei generaţii în spiritul dragostei faţă de ţară, de cultură şi tradiţiile autohtone;

– promovarea valorilor naţionale, culturii, artei, creaţiei, păcii, prieteniei, spiritului civic, drepturilor omului, prestigiului şi imaginii serviciului poliţienesc, orientare în carieră;

– organizarea şi participarea reciprocă la activităţi cultural-educative şi patriotice comune (întruniri, evenimente festive, competiţii, concursuri, expoziţii, flash mob-uri, etc. cu caracter militaro-patriotic, cultural-educativ şi sportiv).

Fondat în anul 1968, Centrul a generat şi a dezvoltat 101 de cercuri cu diferite profiluri: dans popular, dans sportiv, dans modern, folclor, taraf, ansamblu de fluierași, orchestră de fanfară, vioară, chitară, pian, teatru, arta vorbirii, ansamblu vocal-instrumental, cor, arta plastică, ceramică, sculptură miniaturală, măști populare, broderie, jucărie capitonată, macrameu, floristică, lucru cu fibre naturale, quilling, tapiserie, fotografie artistică, canto.

La moment activitatea cercurilor reuneşte peste 1300 de discipoli talentaţi, printre care şi copii ai angajaţilor din sistemul afacerilor interne, inclusiv, din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”.