Sportul – una din condiţiile prioritare de instruire în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”

În perioada 24 – 29 ianuarie curent, în capitala Emiratelor Arabe Unite – Abu Dhabi se va desfăşura Campionatul Mondial de MMA, unde Republica Moldova va fi reprezentată de sportivul Ion Carajia, student în anul IV al Facultăţii drept, ordine publică şi securitate civilă şi antrenorul lotului naţional Ion Cojocaru, lector universitar al Catedrei pregătire fizică şi autoapărare.

Campionatul vizat va reuni 521 de participanţi din peste 60 de ţări ale lumii. Cu această ocazie membrii catedrei de profil urează colegilor delegaţi dârzenie şi succese pe potriva aşteptărilor, iar întregul colectiv al Academiei – atingerea scopului propus prin arborarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova deasupra podiumului sportiv.

Condiţiile prioritare de instruire în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” includ şi activităţi de propagare a modului sănătos de viaţă, de promovare a culturii fizice şi perfecţionare a capacităţii motrice, care se realizează prin organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive sau asigurarea participării membrilor mediului academic la aplicații și competiții sportive locale, desfășurate în țară sau în afara acesteia.