SPF Aeroportul Internațional Chișinău

La data de 15 noiembrie 2022, a avut loc o vizită de iniţiere a studenţilor anului III de studii (ciclul I specializarea Securitate a frontierei), în incinta Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, organizată de către Academia ,,Ștefan cel Mare” MAI în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, ghidați de asistenții universitari Veaceslav Babalici și Iurie Punga ai Catedrei drept public, securitate a frontierei, migrație și azil.

Conform planului de activitate s-a desfășurat familiarizarea studenţilor cu sectorul de responsabilitate, specificul activității, precum și competențele ce ţin de domeniu.

Studenților li s-a adus la cunoștință, conform schemei tehnologice, amplasarea tuturor compartimentelor ale punctului de trecere, precum și organele ce activează în incinta acestuia. La fel, vizitatorii au fost amplasați pe direcțiile intrare/ieșire în calitate de observatori ai procesului de control al documentelor și procesare a pasagerilor. Totodată, tinerii au făcut cunoștință cu specificul activității în domeniul securității aeronautice, al controlului bagajelor și controlului personal de securitate.

În cadrul activităților desfăşurate, studenții au efectuat schimbul de opinii cu expertul FRONTEX, detașat în cadrul SPF Aeroportul Internațional Chișinău, care, şi-a exprimat interesul și deschiderea pentru o cooperare eficientă.

Spre final, studenţii au participat, în calitate de patrulă, la menținerea regimului și respectarea ordinii publice în cadrul punctului de trecere vizat.