Solemnitatea dedicată începerii noului an de învăţământ

La 3.09.2012 în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, la toate cele 3 blocuri de studii, s-a desfăşurat solemnitatea dedicată începerii noului an de învăţământ. La festivitate au participat reprezentanţi de la MAI, corpul profesoral-didactic, studenţi şi părinţii acestora. La deschiderea ceremoniei dl Ghenadie Chiriţa, prorector al Academiei ,,Ştefan cel Mare”, colonel de poliţie, a menţionat că valorificarea potenţialului cu care sunt înzestraţi studenţii şi, pe care îl fortifică în procesul de instruire universitară şi postuniversitară, va contribui la succesul plasării ţării noastre în rândul statelor prospere ale comunităţilor europene şi internaţionale. Or, Republica Moldova a proclamat integrarea europeană drept strategie naţională prioritară, iar succesul în realizarea acestei strategii, ca şi a oricărui proiect, depinde de calificarea corespunzătoare a resurselor umane.
Cu un cuvânt de salut a venit dl Veaceslav Zaporojan, şef-adjunct al DGRU a MAI, locotenent-colonel de poliţie. Dânsul a menţionat că statul apreciază la justa valoare potenţialul şi rolul tineretului studios în societate. De aceea întreprinde măsuri serioase în susţinerea materială şi financiară continuă a acestuia.
Din numele corpului profesoral didactic a vorbit Liliana Creangă, şef al Centrului de cercetări ştiinţifice, maior de poliţie, doctor în drept. D-ei şi-a exprimat convingerea că profesorii vor face tot posibilul ca să revizuiască şi să reevalueze priorităţile, să le ajusteze necesităţilor şi aşteptărilor studenţilor pentru ca să fie utile în viitor