Solemnitatea dedicată depunerii Jurământului

La 28 august în sala festivă a avut loc solemnitatea dedicată depunerii Jurământului de credinţă Patriei şi Poporului de către studenţii anului I, detaşaţi la studii peste hotare, în Federaţia Rusă, or. Volgograd. La solemnitate a participat efectivul anului I de studii a facultăţii drept a Academiei, conducerea şi corpul profesoral-didactic al instituţiei dar şi rude apropiate ai studenţilor.
În faţa Drapelului de luptă, în prezenţa colegilor de arme, a părinţilor, rudelor şi prietenilor, tinerii au jurat cu fermitate să fie devotaţi poporului şi Republicii Moldova.
După finisarea procedurii de depunere a jurământului, prorectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, colonelul de poliţie Ghenadie Chiriţa a felicitat studenţii şi a subliniat misiunea ce le revine acestora în calitatea lor de colaboratori de poliţie, îndemnându-i la asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, suveranităţii şi libertăţii ţării noastre.
Cu mesaj de felicitare din numele tuturor profesorilor a venit în faţa celor prezenţi dna Liliana Creangă, şef al Centrului de cercetări ştiinţifice, maior de poliţie. D-na Creangă şi-a exprimat convingerea că prin consultări şi o comunicare constantă între student-profesor intervenţia corpului profesoral-didactic va fi utilă, ajustând necesităţile şi aşteptările studenţilor cerinţelor europene.
Studenta anului I de studii, Sofia Bodac din numele întregului efectiv studenţesc, a adus sincere mulţumiri conducerii Ministerului afacerilor interne şi Academiei „Ştefan cel Mare” pentru oportunităţile oferite de instituţia noastră.
Solemnitatea a continuat cu o excursie în Centrul de cultură spirituală şi educaţie militaro-patriotică, compus din Muzeul de istorie şi Capela „Sfântul Gheorghe”;