Solemnitatea de depunere a Jurământului

La 16.11.2012 a avut loc solemnitatea de depunere a Jurământului de credinţă Patriei şi poporului de către studenţii anului I a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.
Festivitatea a fost onorată de prezenţa dlui Dorin Recean, Ministrul Afacerilor Interne, Preşedintele Prezidiului Consiliului veteranilor organelor afacerilor interne şi a trupelor de carabinieri dl M.Badea, veteranii O.A.I şi oaspeţi de onoare.
La începutul festivităţii rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, colonelul de poliţie Simion Carp a vorbit despre semnificaţia depunerii Jurământului de credinţă Patriei şi poporului.
În faţa Drapelului de luptă, în prezenţa colegilor de arme, a părinţilor, rudelor şi prietenilor, tinerii au jurat, cu fermitate, să fie devotaţi poporului şi Republicii Moldova.
Oaspeţii de onoare au felicitat studenţii şi au subliniat misiunea ce le revine acestora în calitatea lor de colaboratori de poliţie, îndemnându-i la asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, suveranităţii şi libertăţii ţării noastre.
Cu un mesaj de felicitare din numele tuturor părinţilor a venit în faţa celor prezenţi dna L.Creţu, mama studentului anului I, Facultatea de Drept, care a mulţumit oficialilor şi conducerii Ministerului afacerilor de interne pentru crearea condiţiilor optimale necesare instruirii şi educării tineretului studios.
Studenta anului I, Facultatea Securitate şi Ordine Publică, C.Prodan, din numele întregului efectiv studenţesc, a făcut un şir de promisiuni: că vor respecta cu stricteţe legislaţia şi vor rămâne fideli Jurământului depus, vor păstra tradiţiile strămoşeşti, depunând eforturi ca cetăţenii să aibă pace, linişte şi ordine de drept, vor acumula cunoştinţele necesare pentru a deveni profesionişti în combaterea criminalităţii.
Solemnitatea a continuat cu depunerea de flori la bustul lui Ştefan cel Mare.