Simularea unui proces civil de judecată

La data de 1 decembrie 2023, Catedra Drept privat a Academiei „Ștefan cel Mare”, a organizat un proces civil de judecată simulat cu genericul „Aspecte practice privind desfacerea căsătoriei”.

În cadrul evenimentului au participat studenții cercului științific al catedrei drept privat „Privata – Lex”.

Procesul a vizat sporirea aptitudinilor de însuşire ale viitorilor absolvenți în cursul de tranziție de la teorie la practică și informarea doritorilor precum și a celor interesați de activitatea judiciară, despre modalitatea de desfășurare a unui proces civil de judecată.