Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”

Pe data de 27 martie 2014 în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc o conferinţă ştiinţifică internaţională cu genericul ,,96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”. Conferinţa a fost organizată de Serviciul Arhivă de Stat al RM în colaborare cu Arhiva Naţională a RM, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI din RM, Facultatea de Istorie a Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi, Institutul de Istorie ,,A. D. Xenopol” din Iaşi şi Arhivele Naţionale ale României, Filiala Iaşi.
La sesiune au participat şi un grup de lectori de la Academia ,,Ştefan cel Mare”, conferinţa fiind moderată de Prof. univ., dr. Petronel Zahariuc, Conf. univ., dr. în drept Simion Carp, dr. în istorie Ion Varta.
Pe lângă comunicările ce au abordat din punct de vedere istoric şi juridic actul Marii Uniri din 1918 ce încununa aspiraţiile de veacuri ale românilor de a trăi într-un singur stat, fiind rodul luptei tuturor forţelor şi categoriilor sociale interne, participanţii au vorbit şi despre organizarea de stat a Vechiului Regat: Târguri nou înfiinţate în stânga Prutului (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea); Organizarea Basarabiei după anexarea din 1812; Învăţământul din sudul Basarabiei în anii 1857-1878; Constituirea şi activitatea Societăţii epitropice a închisorilor din Basarabia anii 50 – 70 ai sec. XIX-lea.