Sesiune ştiinţifică studenţească

La data de 28 martie 2024, s-au desfăşurat lucrările conferinței ştiinţifice studenţeşti cu genericul ,,Aspecte juridice ale evoluției Basarabiei în contextul evenimentelor din 1918”, organizată de catedra Drept public, securitate a frontierei, migrație și azil.

Forul a reunit cadrul profesoral-didactic al instituţiei şi studenţii Facultăţii drept, administraţie, ordine şi securitate publică.

Obiectivul propus al acestei întrevederi a constat în implicarea activă a studenţilor în cercetarea multiplelor dimensiuni şi semnificaţii ale evenimentului istoric, produs de acum 106 ani în urmă.

În acest context, organizatorii au accentuat faptul că Unirea Basarabiei cu România reprezintă o înaltă datorie de conştiinţă şi un bun prilej de a readuce în atenţie evenimente care au marcat definitoriu destinul nostru naţional, iar actul din 1918 a fost cauza supremă a întregului popor, a tuturor claselor sociale, a tuturor forţelor politice, şi a avut o largă şi solidă bază socială precum şi un puternic caracter democratic.

Totodată, participanţii la Conferinţă au enunţat că istoria anului 1917-1918 ne oferă şi în continuare o lecţie unică şi o dovadă elocventă, încât din mai multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux politic puternic şi bine orientat.