Sesiune de lecții publice cu genericul: „MOSTENIREA ÎN NOILE REGLEMENTĂRI ALE CODULUI CIVIL”

Studenții și cadrul profesoral al Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI au participat la o sesiune de lecții publice cu genericul: „MOSTENIREA ÎN NOILE REGLEMENTĂRI ALE CODULUI CIVIL”.
La data de 31 octombrie 2019 în incinta Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI s-a desfășurat Lecția publică cu genericul: „MOSTENIREA ÎN NOILE REGLEMENTĂRI ALE CODULUI CIVIL” organizată de Catedra „Drept Privat”, doctor in drept, conferențiar universitar Dl Igor TROFIMOV.
Codul civil al Republicii Moldova este cel mai voluminos şi detaliat act legislativ în materie de drept privat în Republica Moldova. Având putere de lege organică, el reglementează statutul persoanelor, proprietatea, obligațiile, moștenirea şi dreptul internațional privat.
În lumina modificărilor operate în Codul civil al Republicii Moldova a apărut necesitatea analizei complexe a normelor juridice inserate în acest act legislativ, mai cu seamă că compartimentul ce ține de moștenire a suferit modificări majore.
Lecția publică a fost organizată cu scopul de a iniția cetățeanul de rând și nu numai despre schimbările ce au fost operate în domeniul succesoral. La eveniment au participat studenții, cadrul profesoral al instituției, având posibilitatea de a se informa despre particularitățile moștenirii legale și moștenirii testamentare, cazurile de dezmoștenire, subtilitățile ce vizează partajul averii succesorale.