Sesiune de instruire în domeniul procedurii de insolvabilitate

În contextul consolidării Acordurilor de Colaborare încheiate între A.O. Centrul Național de Instruire „Moldinsolv” și Academia „Ștefan cel Mare” la data de 21 septembrie 2023, a fost organizată o sesiune de instruire în domeniul procedurii de insolvabilitate.

Astfel, studenții anului IV a Facultăţii Drept, administrare, ordine şi securitate publică, grupa academică DST 203 au avut posibilitatea să-și formeze abilitățile ce țin de noțiuni generale de insolvabilitate, cazuri în care debitorul are obligația de a depune cererea introductivă, delimitări dintre insolvabilitatea fictivă și cea intenționată, răspunderea membrilor organelor de conducere pentru insolvabilitatea debitorului.

Desfășurarea unor astfel de activităţi demonstrează utilitatea Acordurilor interinstituţionale deoarece acestea facilitează diversificarea metodelor şi mijloacelor de instruire a studenţilor.

La eveniment au participat: Președintele  AO „Moldinsolv”,  Irina Selevestru, managerul de proiecte Cristina Popuşoi, asistentul universitar Evghenia Gugulan al Catedrei drept privat şi studenţii grupei academice DFT 203.