Sesiune de comunicări ştiinţifice realizată de profesorii şi studenţii Academiei în contextul Campaniei Naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”

Din 2006, 18 Octombrie a fost declarată Ziua Europeană împotriva traficului de persoane. Cu regret, manifestările acestui fenomen sunt asimilate cu sclavia zilelor noastre. Deşi legal sclavia a fost abolită în secolul XIX, estimările spun că sunt mai mulţi oameni în sclavie astăzi decât au fost vreodată în istorie. Traficul de persoane are loc în toată lumea, iar Europa, îndeosebi Republica Moldova şi fostele republici ale URSS, nu este ferită de acest flagel, mii de persoane fiind exploatate anual în diferite forme.
În contextul Campaniei Naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, desfăşurată în Republica Moldova al VIII-lea an consecutiv, cadrele profesoral-didactice şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au organizat la data de 25 octombrie curent o sesiune de comunicări ştiinţifice cu referire la acest subiect. În cadrul lucrărilor au fost abordate diverse probleme cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane din perspectiva dreptului penal, criminologiei, procedurii penale, criminalisticii, activităţii speciale de investigaţii şi dreptului poliţienesc. Un aspect important elucidat în limitele acestui for ştiinţific a fost dezvăluit prin prisma enunţării problemelor ce ţin de lacunele legate de repararea prejudiciului cauzat în urma comiterii traficului de fiinţe umane, accentul fiind pus pe victimele care au avut de suferit consecinţele acestei infracţiuni.
Dascălii instituţiei şi specialiştii în domeniu i-au îndemnat pe studenţi, viitorii apărători ai ordinii de drept, să însuşească şi să aplice cât mai eficient cunoştinţele acumulate în procesul de prevenire şi combatere a criminalităţii, în general, şi a traficului de fiinţe umane, în special.