Semnarea acordului de parteneriat

La data 20 noiembrie 2012 în incinta Academiei a fost semnat acordul de parteneriat cu Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Scopul acordului constă în crearea unui cadru de colaborare între cele două instituţii, în vederea stimulării interesului pentru istorie şi cultură a studenţilor din învăţămîntul superior şi a educării acestora pentru şi prin patrimoniul cultural, organizării activităţilor cultural-educative.