Semnarea acordului de colaborare dintre Academia ,,Ştefan cel Mare” și A.O. ,,Moldinsolv”

Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, în persoana rectorului, Dinu Ostavciuc, doctor în drept, conferențiar universitar, comisar-șef și Asociația Obștească Centrul Național de Instruire ,,Moldinsolv”, în persoana Președintelui, Irina Selevestru au încheiat astăzi, 19 mai 2023, un Acord de Colaborare pe domenii de interes comun.

Obiectivul acordului constă în instruirea inițială și continuă a specialiștilor în dreptul civil, comercial și fiscal, oferirea suportului necesar la diversificarea metodelor și mijloacelor de instruire a studenților, dobândirea competențelor teoretico-practice necesare în domeniul recuperării datoriilor, procedurii de mediere, procedurii insolvabilității, falimentării, restructurării, recuperării creanțelor etc.

În cadrul întâlnirii semnatarii au discutat despre viitoarele proiecte comune, parteneriate la diferite evenimente științifice și didactice – acțiuni ce vor eficientiza calitatea pregătirii studenților și angajaților MAI.

La eveniment au mai participat: Oxana Popa, ofițer superior al Secției relații externe și Cristina Popuşoi, manager proiecte.