Semnarea acordului de colaborare cu Colegiul European de Poliţie (СEPOL)

La data 10 decembrie 2012 în sala de Protocol a Academiei a avut loc ceremonia semnării acordului bilateral între Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Colegiul European de Poliţie (СEPOL). La eveniment au participat conducerea Academiei în frunte cu dl Rector Simion Carp, dl Dorin Recean, Ministru Afacerilor Interne al RM, E. S. Dirk Schuebel, şeful delegaţiei UE în RM, Dr. Ferenc Bánfi, Director al Colegiului European de poliţie (CEPOL), Dr. Stefano Failla, Ofiţer Relaţii Externe al CEPOL, dl. Zacharias Chrysostomou, Director al Academiei de Poliţie din Cypru, Preşedinte al Consiliului Administraţie CEPOL, dl Gabriel Sotirecsu, expert al UE. După semnare au avut loc un şir de discuţii pe marginea colaborării, care se va extinde prin punerea în aplicare a curriculei comune în caz de necesitate, schimbul de bune practici şi cercetare ştiinţifică în domeniul poliţienesc, participări reciproce la diverse cursuri de instruire, seminare organizate de comun acord, accesul liber la reţeaua electronică a CEPOL, schimbul de cadre competente, etc. Totodată Dr. Ferenc Bánfi, Director al Colegiului European de poliţie (CEPOL) a ţinut o prelegere în faţa studenţilor cu tematica, ce prezintă Cepol-ul: structura, sarcinile, oportunităţile, perspectivele.
A stabili o cooperare cu partea sus menţionată ar oferi corpului profesoral – didactic şi studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” posibilitatea de a se familiariza cu noi metode şi oportunităţi de predare şi însuşire a domeniilor învăţământului juridico – poliţienesc. În acest sens şi consolidarea relaţiilor de colaborare va spori eficacitatea activităţii poliţieneşti în combaterea criminalităţii, în special a celei transfrontaliere în Europa întru promovarea valorilor europene în domeniul poliţienesc, în formarea profesională a viitorilor poliţişti.