Semnarea acordului de colaborare cu Asociația Obștească Centrul Internațional „La Strada”

În contextul dezvoltării relațiilor de colaborare interinstituțională, la data de 11 decembrie 2023, Academia „Ștefan cel Mare” a avut oportunitatea de a semna un acord de colaborare cu Asociația Obștească Centrul Internațional „La Strada”.

Delegația Asociației Obștești „La Strada” a fost reprezentată de directorul executiv, Elena Botezatu, directorul program copii, Veronica Maevschi și comunicatorul organizației, Elena Căpățână.

Academia a fost reprezentată de rectorul, Dinu Ostavciuc şi angajaţii Direcției cooperare internațională.

Acordul are drept obiectiv stabilirea cadrului de colaborare între părţi pentru implementarea activităţilor comune în scopul consolidării respectării drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova.

Raporturile de cooperare vor fortifica mecanismul de formare a specialiştilor calificaţi în domeniul combaterii violenței în familie și a violenței sexuale, abuzului sexual și exploatării sexuale online a copiilor.