Seminarul ştiinţific studenţesc

La data de 13.12.2013, ora 13:00 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat Seminarul ştiinţific studenţesc cu genericul „Rolul organelor de drept în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile”, coordonatori ştiinţifici d-nul Albert Antoci şi d-nul Ştefan Belecciu.
La lucrările de cercetare ale seminarului au participat membrii corpului profesoral-didactic al Catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”, pe parcursul căruia au fost audiate rapoartele ştiinţifice ale studenţilor anilor II-III de studii ai Facultăţii „Ştiinţe poliţieneşti” (Specialitatea Drept, taxă şi Securitate şi Ordine Publică).
Organizarea seminarului a constituit un bun prilej pentru promovarea mecanismelor de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile atît de către organele de drept (poliţia), cît şi de către serviciile de asistenţă socială.
Astfel, au fost înaintate propuneri şi recomandări în plan teoretico-practic, prin analiza datelor statistice de ultimă oră, vis-a-vis de:
– problema fenomenului delicvenţei juvenile şi influenţa acesteia asupra societăţii;
– cauzele care favorizează şi înlătură delicvenţa juvenilă;
– aspecte teoretico-practice privind conduita funcţionarului de poliţie faţă de minorii – infractori, martori şi victime, etc.
Scopul final al seminarului a fost de a familiariza audienţa cu activităţile desfăşurate de către Ministerul Afacerilor Interne, ca instituţie a statului bazat pe drept, în vederea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copiilor, combaterii delicvenţei juvenile, aspecte de prevenţie cu minorii ce se află în conflict cu legea, procedee de resocializare comunitară a acestora, determinarea căilor de eficientizare a acţiunilor de interacţiune între organul de poliţie şi organele abilitate cu competenţe în domeniul vizat.