Seminarul specializat în cadrul colaborării cu Fundaţia “Hanns Seidel”

Evenimente interne

 

Seminarul specializat în cadrul colaborării cu Fundaţia “Hanns Seidel”

 

 

      La data de 27 octombrie 2011 în încinta Academiei ,,Ştefan cel Mare’’a avut loc seminarul specializat ,,Poliţia şi Societatea”, avînd ca oaspete expertul dl Hermann Vogelgsang şeful inspecţiei poliţeineşti din oraşul Filsbiburg, Bavaria.

      Seminarul a fost găzduit de dl Iurie Odagiu prim-prorector pentru studii, avînd drept participanţi profesori, colaboratori şi studenţi. Dl Hermann Vogelgsang a realizat un discurs în cadrul căruia a comunicat despre relaţiile între poliţie şi societate, rolul femeilor în poliţie, pregătirea profesională a poliţistului în Bavaria, credibilitatea înaltă a poliţiei în rîndurile cetăţenilor, nivelul înalt de discoperire a infracţiunilor în Bavaria, selecţia riguroasă a cadrelor poliţieneşti precum şi despre transparenţa în comunicarea poliţiştilor cu presa. Participanţii la seminar au făcut un schimb de opinii referitor la statutul poliţistului în societatea contemporană, progresele realizate în sistemul poliţienesc şi remunerarea muncii poliţistului.

     S-a concluzionat că pentru mărirea credibilităţii poliţiei în rîndurile cetăţenilor este nevoie de o mai mare transparenţă a lucrului poliţienesc şi instruirea funcţionarilor în domeniul bazei legale.