Seminarul on-line

La data de 5 iunie curent în cadrul Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Colegiul European de Poliţie (CEPOL) a fost organizat şi desfăşurat seminarul online în domeniul recuperării bunurilor prin intermediul Europol-ului.
Scopul seminarului a fost de a spori prin intermediul cooperării internaţionale eforturile poliţiei în privarea infractorilor de profituri obţinute ilicit, cît şi aprofundarea cunoştinţelor anchetatorilor cu standardele europene privind depistarea şi recuperarea bunurilor.
Pe parcursul evenimentului au fost expuse următoarele două comunicări:
1. rolul Europol-ului în depistarea şi recuperarea bunurilor;
2. importanţa, scopul şi utilizarea Reţelei Inter-instituţionale de Recuperare a Bunurilor (CARIN).
Raportor al primei prezentări a fost de către dl. Burkhard Muhl, specialist al Biroului penal din cadrul Europol, care a adus la cunoştinţă trăsăturile cheie privind scopul şi rolul Europol-ului.
Totodată, a fost oferită informaţie generală despre punerea sub sechestru şi confiscarea veniturilor ilicite ce provin de pe urma comiterii crimelor. În prezent foarte puţine crime sunt depistate, iar din veniturile ilicite la nivel global se confiscă mai puţin de 1%.
Dna. Jill Thomas a adus la cunoştinţă importanţa, scopul şi modul în care poate fi utilizată Reţeaua Inter-instituţională de Recuperare a Bunurilor (CARIN). Reţelele criminale şi teroriste reprezintă o ameninţare semnificativă la adresa securităţii interne a UE şi la siguranţa şi mijloacele de trai ale oamenilor săi. Ca urmare, CARIN urmăreşte scopul de a facilita şi ajuta la efectuarea schimbului de date între organele de drept din statele membre referitor la prevenirea şi combaterea tuturor tipurilor de infracţiuni.