Seminarul în cooperare cu poliţia poloneză

În perioada 22-25 octombrie 2012, în incinta Academiei, sala de conferinţă s-a desfăşurat seminarul specializat cu genericul „Sarcinile îndeplinite de poliţia regională din Gdansk” cu 5 experţi din cadrul poliţiei poloneze. Academia a fost reprezentată de dna Victoria Jitari, şef SRI şi IE, maior de poliţie. Evenimentul a fost organizat în contextul proiectului comun moldo-polon „Metode moderne de criminalistică şi tehnici speciale de formare în poliţie ca un instrument utilizat pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii” cu participarea reprezentanţilor subdiviziunilor MAI. Experţii au prezentat o informaţie utilă cu diferite subiecte ce vizează: combaterea traficului de fiinţe umane, siguranţa rutieră, metode de testare a celor care sunt sub influenţa alcoolului şi drogurilor, activităţi poliţieneşti de prevenire şi educaţie împreună cu societatea civilă în contracararea infracţiunilor rutiere, reglementarea juridică în ce priveşte organizarea şi securitatea evenimentelor în masă, cooperarea şi schimbul de informaţii în conformitate cu Convenţia de la Viena, cercetări biologice, caracteristica infractorului pe baza profilului ADN şi celui psihologic etc. Totodată oaspeţii s-au familiarizat cu structura şi activitatea Academiei, procesul de instruire poliţienesc, a fost un schimb de opinii cu privire la experienţa poloneză în vederea pregătirii cadrelor pentru OAI. Oaspeţii au vizitat sălile de instruire, laboratoarele, biblioteca, muzeul.