Seminarul „Gestionarea schimbării şi principii de comunicare” la Academie

În perioada 18-20 februarie 2020 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” s-au desfăşurat lucrările seminarului „Gestionarea schimbării şi principii de comunicare” cu implicarea echipei de experţi din Departamentul de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Lituania.
Această reuniune este o continuare a Proiectului Twinning UE „Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului poliţiei din Republica Moldova” lansat la 20 iulie 2018, care actualmente este la etapa a III-a „Modernizarea Academiei „Ştefan cel Mare ” a MAI al RM la nivelul standardelor UE şi internaţionale”.
Obiectivul general al seminarului este dezvoltarea unui sistem poliţienesc accesibil, responsabil, eficient, transparent şi profesional, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE şi internaţionale. La seminar au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi desemnaţi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General de Carabinieri, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Integrat de pregătire pentru aplicarea legii, Ministerul Apărării, Institutul Naţional al Justiţiei, Administraţia Națională a Penitenciarelor a Ministerului Justiţiei.
Scopul acestei activităţi este de a spori capacităţile instituţionale ale Academiei cu livrarea serviciilor de comunicare, perfecţionare profesională şi instruire de înaltă calitate. Îmbunătăţirea instruirii iniţiale şi continuă a personalului de poliţie urmează să conducă la o performanţă profesională mai bună, ceea ce va servi, în final, intereselor cetăţenilor.