Seminar trening „Justiția în interesul copiilor în Republica Moldova”

În cadrul cursului HELP „Justiția în interesul copilului” al Programului HEPL (al Consiliului Europei) în cooperare cu Facultatea Drept, Securitate Civilă și Ordine Publică a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM, la data de 23.06.2021, la orele 14:00-16:30, cu participarea personalului didactic, a studenților și a masteranzilor Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM și a altor funcționari publici cu statut special din cadrul MAI (în total 71 de persoane), a fost organizat și desfășurat seminarul training, în regim de videoconferință (Platforma ZOOM), cu genericul „Justiția în interesul copiilor în Republica Moldova”. În cadrul seminarului Dna Mariana Gornea, Procuror, șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Procuraturii Generale a vorbit despre cadrul legal și instituțional al Justiției în interesul copiilor din Republica Moldova, în special despre noul serviciu regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor (modelul Barnahus), despre modalitatea de funcționare a Centrelor regionale de asistență în contextul Hotărârii de Guvern nr.708 din 27.12.2019 și audierea în condiții speciale a copiilor sub vârsta de 14 ani, victime/martori ai infracțiunilor.