Seminar ştiinţifico-practic

Seminar ştiinţifico-practic

 

        Azi, 29 martie 2012, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova s-a desfăşurat seminarul ştiinţifico-practic cu genericul „Cercetarea la faţa locului, aspecte de depistare, ridicare, fixare a urmelor papilare. Constatarea tehnico – ştiinţifică şi prelucrarea ulterioară a urmelor în sistemul informaţional automatizat AДИС Dacto-2000” organizat de către cadrele didactice ale catedrei „Procedură penală şi Criminalistică” cu participarea reprezentanţilor Departamentului de Urmărire Penală şi a Direcţiei Tehnico – Criminalistice a MAI al Republicii Moldova.

       Seminarul a avut drept obiectiv scoaterea în evidenţă acelor carenţe admise în practică cercetării la faţa locului, în particular cercetarea urmelor de mâini.

      Cercetarea criminalistică a urmelor de mâini, în activitatea de urmărire penală, au o importanţă deosebită. De aceia cerinţele înaintate de criminalistică, privind cercetarea criminalistică a urmelor de mâini, ne impun să ne mobilizăm mai bine spre ridicarea nivelului de cunoaştere şi de lucru în acest domeniu, începând de la faţa locului, terminând cu prelucrarea lor ulterioară pe sistemele de evidenţe dactiloscopice.