Seminar ştiinţific studenţesc dedicat creării Organizaţiei Naţiunilor Unite

Cu prilejul celebrării creării Organizaţiei Naţiunilor Unite la data 29 octombrie 2013 ora 15.00, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova a fost desfăşurat un seminar ştiinţific studenţesc organizat de cercul ştiinţific „Areopag” cu genericul “Rolul ONU în apărarea şi promovarea drepturilor omului” în cadrul catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”.

Luând în consideraţie că actualitatea problematicii protecţiei drepturilor omului este într-o permanentă evoluţie atît la nivel internaţional cât şi naţional un rol primordial în acest domeniul continuă să-l deţină ONU, care este instituţia ce a pus bazele apărării internaţionale a drepturilor omului.

Drepturile omului constituie un pilon a unei societăţi democratice, astfel tematica seminarului a fost axată pe problemele apărării drepturilor omului, în urma discuţiilor, studenţii au avut posibilitatea de a-şi expune părerea în contextul temei abordate