Seminar ştiinţific „Protecţia drepturilor consumatorilor”

Cu prilejul celebrării Zilei Internaţionale a Justiţiei Civile în Republica Moldova, la data de 24 octombrie 2013 ora 10.00, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova a fost organizat un Seminar ştiinţific studenţesc consacrat Zilei Europene a Justiţiei Civile cu tematica: „Protecţia drepturilor consumatorilor”.
Astfel, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, Facultatea Ştiinţe poliţieneşti, anii I-IV de studii s-au întrunit în sala de conferinţă a Academiei pentru a pune în discuţie problematica ce vizează protecţia drepturilor consumatorilor. Luând în considerare că evoluţia continuă a societăţii şi trecerea la economia de piaţă a generat diversificarea raporturilor din acest domeniu, starea de fapt a lucrurilor pe acest segment a suportat un şir de transformări. În acest context, prin prisma seminarului s-a abordat necesitatea de a identifica şi a stabili limitele legale de reglementare a raporturilor ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor.